Mehanizam igre žmurke u video-igrama: razvoj AI botova

Ljudi igraju igre još otkad sami postoje. Društveni aspekt je jedna prednost igre i dok su video igre jedinstvene u smislu da ne zahtevaju drugog igrača, većina igara je sama po sebi društvena. Pojavom novih oblika medija, radnja je evoluirala od tradicionalih igara kao što su žmurke do digitalnih medija video igara. 

Mehanizam igre žmurke

Mehanizam žmurki[1] ima veliki udeo na razvoj AI botova u igrama. Sam mehanizam koji se zasniva na traganje i skrivanje se primenjuje kod AI botova. Na primer, da bi smo implementirali različita stanja bota u igri gore navedenoj “Hide ‘n Seek”, moramo uvesti stanja u kojima se bot može nalaziti kao što su “Wander”, “Seek” i “Hide” [2].

Wander

Kao što znamo kada se igramo žmurke, jedan igrač žmuri dok se ostali skrivaju. Nakon odbrojavanja, onaj koji je žmurio kreće da traga za skrivenim igračima. To traganje kod AI botova može biti stanje “Wander”. Algoritam “Wander”[3][4] se zasniva na tome da se botovi nasumično kreću po svom okruženju, čekajući da im se nešto dogodi i promeni njihovo trenutno stanje npr. vidi igrača koji se skriva i prelazi u stanje “Seek” kako bi otišao do mesta gde može da eliminiše igrača iz igre.

Seek

Algoritam “Seek”[5][6] se koristi u situacijama kada AI bot primeti drugog AI bota ili igrača i krene da ga juri, ili pak vidi neki predmet i krene ka njemu da ga pokupi. Za ovaj primer konkretno “Seek” algoritam bi izgledao ovako – AI bot koji traga za dugim AI botovima ili igračima koji se skrivaju (tragač je u stanju “Wander”), kada vidi nekog od njih prelazi u stanje “Seek”, čime kreće ka mestu da elimiše igrača iz igre.

Hide

Tokom igranja žmurki, oni koji se kriju pokušavaju da pronadju neku prepreku koja će ih štiti od videokruga igrača koji traži. Tako isto funkcioniše i algoritam “Hide”[7][8]. AI botovi koji su u stanju “Hide” traže poziciju iza prepreka u odnosu igrača kako ne bi bili u njegovom videokrugu.

Zaključak

Mogli smo videti kako je mehanizam igre “Žmurke” kao tradicionalne igre primenjen u veštačkoj inteligenciji botova. Mnoge tradicionalne igre kojima su se deca igrala, a i danas se igraju uticale su na nastanak velikog broj igara koje su u celome svetu popularne. 

Reference

  1. Wikipedia, (Feb 24, 2019), Žmurke, (Dec 2, 2020), https://sr.wikipedia.org/wiki/Žmurke
  2. Two Minute Papers, (Oct 22, 2019), OpenAI Plays Hide and Seek…and Breaks The Game!, (Dec 2, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=Lu56xVlZ40M&vl=en
  3. Fernando Bevilacqua, (Nov 9 , 2012), Understanding Steering Behaviors: Wander, (Dec 2, 2020), https://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/understanding-steering-behaviors-wander–gamedev-1624
  4. Eric T, (Dec 1, 2015), Autonomous AI Movement (Wandering + Obstacle Avoidance), (Dec 2, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=sGFoUicI2XY
  5. Fernando Bevilacqua, (Nov 9 , 2012), Understanding Steering Behaviors: Seek, (Dec 2, 2020), https://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/understanding-steering-behaviors-seek–gamedev-849
  6. Devion Games, (Dec 9, 2015),  Steering Behaviours: Seek, (Dec 2, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=c_qW8_JYmX4
  7. Craig W. Reynolds, (May 3, 1999),  Steering Behaviors For Autonomous Characters, (Dec 2, 2020), https://www.red3d.com/cwr/steer/gdc99/
  8. Ohmtalgames, (Mar 25, 2009), Steering Path Hide, (Dec 2, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=1NRHUhcsRGA
Tags from the story
Written By
More from jovan.stosic