Teorijska analiza

Sheep Dog ‘n’ Wolf

by

Analizom gledano igranje kao pojava starije od naše ljudske kulture. Homo Ludens kao važan deo istorijskih studija igara. Opšti koncept magičnog kruga inspirisao je…